bloemen-4 2

alledrie bankje    bloemen
Gisteren was dan eindelijk de dag waar wij een jaar en vijf maanden naar toe werkten: de lancering van het boek 'Op de thee bij …'. Alles werkte mee. Ook arriveerden belangrijke mensen als Vicky Littlejohn, Esken Lammertink en Thomas de fotograaf ruim op tijd en, minstens zo belangrijk, de zon hing stralend boven ons hoofd sinds de vroege morgen. Samen met een hoop vrijwilligers was het voorbereidende werk gedaan. Het erf van The Dutch Music Barn in Markelo was feestelijk versierd met theekoppen aan bomen, struiken en tafels. Er stond een kraam met uitgestalde porseleinen theekop-en-schotels, grote theepotten en etagères, waarachter vrijwilligers na de presentatie de gasten zouden verwennen met High Tea-lekkernijen. Alles zelf gebakken met recepten uit het boek. Angelique en ik met onze dochters én Yvon de Vlugt hebben daarvoor op zaterdag nog op onze kop in de keukens gestaan. Verder stonden er de theeënkraam van Simon Lévelt en de boekenkraam van Uitgeverij Maan, de laatste met een groot laken over de High Tea-boeken tot na het officiële gedeelte.

Daarvoor was binnen in de podiumzaal, de Music Barn, alles in gereedheid gebracht, start 14.30 uur. Hester Schoppert opende en praatte de onderdelen aan elkaar. Er viel veel te kijken en te luisteren: de introductiefilm over theesc
ènes in beroemde films, de lezing over thee door Esken Lammertink, het optreden van Jacobine van Laar en Anouk van Dijk, respectievelijk een Engelse dame uit gegoede kringen en haar Nederlandse vriendin van het platteland (gewoon té gek!), de toespraakjes van Angelique en mij en tot slot de uitreiking van het 1e exemplaar aan Vicky Littlejohn. Hierna hebben Angelique en ik druk-druk-druk zitten signeren. Ik ervoer alles als een feestje in, natuurlijk, een roes.

A Very High Tea Day!

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden liet ons, heel vriendelijk, de film gebruiken met theescènes uit beroemde films (onderdeel van hun expositie 'Op de thee’).
Esken Lammertink gaf de lezing namens de landelijke theeleverancier Simon Lévelt en is eigenaar van de gelijknamige zaak in Enschede.
Jacobine van Laar en Anouk van Dijk waren de bedenkers en uitvoerders van het toneelstukje-met-zang over de deftige Engelse dame en de eenvoudige no-nonsense boerin.
Vicky Littlejohn ofwel 'Miss Bakery' nam het 1e exemplaar in ontvangst in haar hoedanigheden als directeur van 'The Bakery Institute' in Zaandam en als jurylid in het populaire tv-programma 'Bake My Day'.
Thomas Touw legde de middag vast in sfeervolle foto’s. Ze zijn hier te bekijken.