Skip to content

Mijn site is als een grote plas met veel boven- en onderwaterleven. De belangrijkste bewoner is Gyrinus, een draaikever op het wateroppervlak. In de volksmond een … schrijvertje. Dat is wat ik doe, schrijven in alle windrichtingen, voortgedreven door de taal en het geschreven woord. Mijn voor de buitenwereld verscholen, maar nooit stille waterplas welt op uit maar liefst vier bronnen: natuur, biografie, kleinkinderen en de verrassingen die het leven biedt.
Kijk ook op mijn Schrijverke-pagina op Facebook.

Schilderij Smorenburg

Actueel

24-11-2021 Binnenkort is mijn boekje Diagnose Vasculitis via de vasculitisstichting beschikbaar – vooral interessant voor mensen die, net als ik, geconfronteerd worden met een plotselinge, ernstige aandoening. De voorzitter van de stichting, Peter Verhoeven. schreef een recensie voor het aankomend decembernummer van Vascuzine.
Ik ben er erg trots op. 

Het Schrijverke

Guido Gazelle

o Krinklende winklende waterding
met ‘t zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op ‘t waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie ‘k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zo wel,
al zie ‘k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over ‘t spegelend water klaar
en ‘t water niet méér en verroert
dan of het een gladdige windtje waar,
dat stille over ‘t waterke voert.
o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan –
met twintigen zijt gij en meer,
en is er geen een die ‘t mij zeggen kan –
Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer?

Ik, schrijvertje

Bernique

Mijn zwarte dekschild is overdekt met rijen stipjes. In zonlicht, weet ik, glanst mijn schild en komen de stipjes mooi uit. Ook bezit ik vier korte, krachtige roeipootjes en twee langere voorpoten. Gyrinus Natans, schrijvertje ben ik.