Skip to content
Mijn site is als een grote plas met veel boven- en onderwaterleven. De belangrijkste bewoner is Gyrinus, een draaikever op het wateroppervlak. In de volksmond een … schrijvertje. Dat is wat ik ook ben, voortgedreven door liefde voor taal en het geschreven woord.

Bernique Touw

Bernique blogt

Op deze plek zal met enige regelmaat een blog van mij verschijnen over een onderwerp dat mij interesseert. Iets met lezen of schrijven dus….

Van baby af aan was Kleinzoon tuk op voorlezen. Maar zelf lezen – toen hij het kon – deed hij niet, onder andere door een aangetoonde dyslexie. Tot zijn én mijn plezier bleef ik voorlezen tot zijn tiende jaar. Ruim op tijd kondigde hij aan dat hij er daarna te groot voor was. Mijn tegenwerping dat ik zijn vader voorlas tot zeker zijn dertiende jaar maakte het alleen maar erger: dat was echt véél te oud. Het laatste boek dat Kleinzoon en ik lazen was ‘Thomas en de laatste draken’ van Cornelia Funke. Hierna heb ik hem geen boek meer uit eigen beweging zien aanraken, op ‘Het leven van een loser’ na. Alleen voor deze serie kon hij enthousiasme opbrengen. Lees verder