Skip to content

Haiku en tanka

Haiku en tanka komen oorspronkelijk uit Japan.
Van oudsher zijn het korte, vormvaste gedichten.
Haiku kent drie regels van 5-7-5 lettergrepen.
Tanka is de verlengde haiku met twee regels van 7-7 lettergrepen.

Het gedicht is een actueel moment en direct te begrijpen.
De natuur, ook de menselijke, en haar seizoenen vormen de bron. Gevoel, duiding of waardeoordeel van de dichter horen er niet in thuis. Want, de betekenis ligt in wat vlak voor onze ogen ligt, de gevoelsbeleving wordt opgeroepen door wat er staat.

Deze pagina’s bevatten door mij geschreven haiku en tanka.
Sommige zijn klassiek te noemen, zoals boven omschreven.
Andere zijn vrijer, en geven mogelijk iets prijs van mijzelf.
Dan ging het gedicht zoals het ging en werd ik er blij van.
In deze gevallen is haiberniku wellicht een betere benaming.

Lees:
Haiku lente
Haiku zomer
Haiku herfst
Haiku winter

2008 Waterlelie Smorenberg 08.0007
IMG_2076