Skip to content

Kersttijd

Steeds vaker in de decembermaand worden de blootkomende tegenstellingen hindernissen
die ik nemen moet. Sinterklaas breekt nog even in voor een gezellig avondje en kiest dan het
hazenpad. Licht en donkerte, warmte en kou op het lemmet gescheiden. De fictie van de
geboorte van een goddelijk kind, de werkelijkheid van de dood van ontelbare mensen. Het
ene oog gericht op wat was, het andere op wat zal zijn, in een pijnlijke spagaat. Omarmen en
kwetsen in één ademtocht. Bezinning versus consumptie. Melancholie schermutselend met
uitbundigheid. Klap op de vuurpijl dit jaar is het WK voetbal in Quatar: verkeerd seizoen,
verkeerd land. Geef het volk brood en spelen en crises bestaan niet meer.
Die laatste zijn er genoeg: de energie-, de klimaat-, de stikstofcrisis, de afnemende
biodiversiteit, de armoede in eigen land, de oorlog in Oekraïne, de hongersnoden in Afrika en
ik weet zo nog wel een paar rampen.
Mijn uitweg uit chaos zijn altijd verhalen. Verhalen, die me niet de feitelijke werkelijkheid
voorschotelen, maar mij in staat stellen mijn eigen beelden te maken bij die werkelijkheid. Ik
kom daar als het ware via de ‘zachtere’ omweg van de verbeelding. Verbeelding doet
associëren, leert breed te denken, spreekt empathisch vermogen aan, maakt nieuwsgierig
naar het onbekende, houdt de geest lenig, de blik op de wereld open.
Nu is het vooral de tijd voor kerstverhalen: de klassieke van Charles Dickens over de
gierige Scrooge of De Witte Engel van Godfried Bomans of Het meisje Met De Zwavelstokjes
van Hans Christian Andersen en natuurlijk, het alleroudste, het bijbelverhaal over de
geboorte van Jezus. Er zijn er ontelbaar veel meer, ook nieuwe in soorten en maten, voor
klein tot groot tot oud. Bijna allemaal hebben ze een goede afloop, of eindigen ten minste
met hoop. Om dat laatste gaat het. Ook al zijn verhalen in zich nooit reddend, ze kunnen je
verbinden, daarvan ben ik overtuigd, met je eigen werkelijkheid om die dragelijker te maken.
Ik wens voor alle mensen een lichte en saamhorige kersttijd, met tijd voor een goed
boek dat de verbeelding voor een betere wereld daadwerkelijk aan het werk zet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bernique Touw

Eerdere berichten